Styrelse

Konstfrämjandet Gotland leds av konstnärer med erfarenhet av att arrangera, kurera, undervisa och skapa en plats för konsten. Styrelsen består av aktivt arbetande ledamöter som väljs på årsmötet.

Ordförande
Birthe Jørgensen

Kassör
Jonna Hägg

Sekreterare
Knut Stahle

Ledamöter
Felicia Sjögren
Emil Lillo