Om Konstfrämjandet Gotland

Konstfrämjandet Gotland grundades 2023. Föreningen undersöker konstens villkor och kraft i relation till samtidens stora frågor. Vi arbetar med teman som ekologi, energi och ekonomi.

En amerikansk general beskrev Gotland som ett “osänkbart hangarfartyg”. Här finns Pippi Långstrumps hus Villa Villekulla. Cementindustrin vill fortsätta sin verksamhet på ön i minst hundra år och turistindustrin vill göra den till norra Europas mest attraktiva besöksmål. På Gotland produceras hälften av alla Sveriges morötter och här växer 39 arter av orkidéer. Vi har lägst medelinkomst i Sverige och 92 medeltida kyrkor. Det finns många bilder av vad Gotland är och borde vara – hur kan konsten närma sig dem? Hur kan vi med parollen “konst för alla” delta i samhällets ständiga omvandling?

I en orolig värld under snabb och fundamental förändring kan och måste konsten göra mer än att bara produceras och konsumeras. Vi planerar flera olika typer av aktiviteter som avspeglar gruppens multidisciplinära bakgrund och strävar efter en bred räckvidd inom vårt distrikt. Konstfrämjandet Gotland kommer att samarbeta med lokala föreningar och institutioner, både inom kulturfältet och andra områden, samt i folkrörelsernas anda knyta an till lokala och globala nätverk. Vi tror att en rik, öppen och levande kultur skapas genom ett hälsosamt ekosystem av relationer som utvecklas organiskt över tid. Genom att lära av och stötta varandra skapas möten mellan konst och samhälle byggt på ömsesidighet och deltagande.

Under de första åren vill vi bjuda in internationella, nationella och lokala gäster för att tänka tillsammans kring regionala och globala utmaningar. Genom att arbeta ihop med en mångfald av olika föreningar och institutioner vill vi bidra till ökad sammanhållning, öppenhet och ömsesidigt lärande.